تعرفه تبلیغات ویژه در الکسا آپ

جایگاه تبلیغ

سایز

مدت نمایش

قیمت(ریال)

پرداخت آنلاین

بالای تمام صفحات 60*468 1 ماه 250,000 سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 60*468 3 ماه 500,000 سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 60*468 6 ماه 800,000 سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 60*468 1 سال 1,500,000 سفارش تبلیغ

جایگاه تبلیغ

سایز

مدت نمایش

قیمت(ریال)

پرداخت آنلاین

بالای تمام صفحات 175*175 1 ماه 150,000  سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 175*175 3 ماه  300,000   سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 175*175 6 ماه  650,000  سفارش تبلیغ
بالای تمام صفحات 175*175 1 سال  1,000,000  سفارش تبلیغ